Mewn adran

Yn gwneud cais


Cymorth i ymgeiswyr
Y mae dwy ran i'r ffurflen gais. Rhaid i'r rhan gyntaf gael ei llenwi naill ai gennych chi, y sawl sydd wedi ei benodi gennych i dderbyn eich budd-dal, neu rywun sydd Phwer Atwrnai i weithredu ar eich rhan. Mae'n gofyn am fanylion personol ac ychydig o wybodaeth gefndirol ynglyn 'ch anabledd a'r math o bethau y mae arnoch angen cymorth gyda hwy.


Cymhwyster
Cyn y gallwch dderbyn cymorth rhaid i chi fodloni'r holl feini prawf canlynol.
Powered by Chapter Eight